Vzdělávací centrum knihovna

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Domažlice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004879
Zahájení projektu: 12. 12. 2016
Ukončení projektu: 31. 7. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování Vzdělávacího centra Knihovna v Domažlicích. Vzniknou rekonstruované prostory pro neformální vzdělávání všech věkových kategorií s důrazem na zájmové vzdělávání žáků základních a středních škol ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Projekt je bezbariérový a zohledňuje potřeby osob se sociálním znevýhodněním. Projekt vytváří předpoklady pro vzájemnou spolupráci organizací, které se budou na činnosti vzdělávacího centra podílet.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 737 463,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 718 375,85 Kč
 
Celková částka: 11 455 839,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena