Přírodních věd se nebojíme

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.22/01.0018
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2014
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt motivuje žáky gymnázia k dalšímu studiu přírodních a technických věd; zkvalitńuje ŚVP, je určen pro žáky všech ročníků gymnázia, tedy pro cílovou skupinu od cca 11 let do cca 19 let. Projekt je zaměřen na samostatnou, praktickou práci žákůjak ve školních laboratořích, tak i mimo školu, ve vybraných přírodních lokalitách především v Libereckém kraji. Při zadání praktického úkolu, jeho provedení i zpracování výsledků budou použity moderní technologie, např. MBL (počítačem řízené laboratoře) či multimediální a informační technologie; stranou však nezůstane ani nácvik manuálních dovedností potřebných pro práci technika či přírodovědce. Témata prací budou navržena tak, aby vhodně ukazovala na aplikace teoretických poznatků v praxi; atraktivita nabízených témat pro žáky bude zajištěna předchozím (zejména dotazníkovým) šetřením. Projekt tedy cílové skupině nabídne inovativní technologie, nové pomůcky i atraktivní témata ke zvýšení zájmu o přírodní a technické vědy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 153 703,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 556 536,00 Kč
 
Celková částka: 3 710 239,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena