Inovace a zkvalitnění výuky

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ESF
Příjemce: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0625
Zahájení projektu: 1. 4. 2012
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.  Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech má probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání jsou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Reportáž o projektu čtěte na webu Deníku. ​

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 049 093,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 185 134,00 Kč
 
Celková částka: 1 234 228,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena