FN Brno modernizace onkogynekologického centra

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001804
Zahájení projektu: 22. 8. 2017
Ukončení projektu: 19. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu předkládaného Fakultní nemocnicí Brno, jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví a jako onkogynekologického centra poskytující vysocespecializovanou péči je modernizace přístrojového vybavení tohoto specializovaného centra. Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované péče v onkogynekologickém centru, které bude dosaženo pořízením moderního přístrojového vybavení dle standardu vybavenosti stanoveného pro specializovaná centra věstníkem MZ (částka 14+17/2015).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 51 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 60 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena