Pořízení dopravního automobilu pro SDH Rejštejn

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Rejštejn
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000491
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masívních námraz v zásahovém území ORP Sušice. Aktivitou projektu je pořízení DA po evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí. Zásahové území se nachází v oblastech s extrémními klimatickými podmínkami a vybavení JSDH Rejštejn umožní zvýšení operativnosti a zkrácení dojezdového času. Projekt je v souladu s nadřazenými strategiemi a bez rizika.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 750 257,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 308 869,05 Kč
 
Celková částka: 2 059 127,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena