Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Nemocnice Strakonice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/2.6.00/05.01750
Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 30. 6. 2014
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Rekonstrukce nemocnice Strakonice se soustředila především na hlavní lůžkovou část, chirurgické oddělení a jednotku intenzivní péče, což výrazně přispělo ke zkvalitnění péče o pacienty. Operační sály prošly také celkovou rekonstrukcí, s níž byla spojena i přístavba sterilní chodby, která slouží jako spojnice při zásobování sálů zdravotnickým materiálem. Celý komplex nyní disponuje novým vybavením i zařízením pro personál.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 76 023 085,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 64 428 750,00 Kč
 
Celková částka: 140 451 835,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena