Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Teplice, o.z.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001562
Zahájení projektu: 4. 7. 2019
Ukončení projektu: 31. 8. 2021
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality návazné péče Krajské zdravotní a.s.- Nemocnice Teplice, o. z. Projekt je orientován na pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech a metodách v souladu s Koncepcí návazné péče. Projekt zvýší úroveň standardu vybavenosti těchto lékařských oddělení a oborů, které zajišťují návaznou péči o pacienty specializovaných center.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 111 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 843 250,00 Kč
 
Celková částka: 98 955 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena