Beskydské centrum duševního zdraví

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0013071
Zahájení projektu: 13. 6. 2019
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Obsahem projektu je rekonstrukce budovy L (1. NP) pro vznik centra duševního zdraví, které by slučovalo péči zdravotní a sociální v jeden celek tak, aby se člověku, který se ocitl v akutní tísni, i člověku s chronickým duševním onemocněním, či člověku, u kterého je riziko rozvoje obtíží tohoto charakteru, dostalo v jednom místě maximum pomoci ze všech oblastí péče. Bude vytvořen multidisciplinární tým, který bude vybaven v rámci projektu a bude zajišťovat komplexní péči o klienta/pacienta.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 675 445,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 942 725,65 Kč
 
Celková částka: 19 618 171,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena