Minipivovar na statku

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: 1. selský pivovárek, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00401
Zahájení projektu: 1. 10. 2013
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vznik a následné fungování sociální firmy, jejíž hlavní činností bude výroba kvalitního piva převážně z regionálních surovin a jeho následný prodej v místě výroby a v nejbližším okolí. Vlastní výroba, skladování, zrání a prodejbudou realizovány k tomu účelu nově postaveném objektu. V rámci realizace projektu budou zaměstnány tři osoby z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaní, které jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR. Projekt bude financován z prostředků žadatele (budova podnikatelského objektu, dopravní prostředek) a podpořen dotací v rámci 8. výzvy IOP (technologické zařízení, povinná publicita) a dotací v rámci 30. výzvy OP LZZ. Žádost v rámci IOP již byla podána včetně povinných příloh (zejména podnikatelský plán, finanční rozpočet). V rámci realizace projektu budou vytvořena pracovní místa min. pro tři zaměstnance z cílové skupiny s předpokládaným pracovním úvazkem 0,8. Počátek projektu je 01.04.2013, ukončení realizace 31.03.2015. V každém případě se počítá s pokračováním fungování sociálního podniku a dokonce jeho rozšířením tak, aby byla plně využita v budoucnosti kapacita instalovaného výrobního zařízení. Jedná se o dlouhodobý projekt. Dotační podpora v prvních dvou letech umožní rozjezd a počáteční stabilizaci firmy, vyrovnání podmínek na trhu a možnost aklimatizace zaměstnanců z cílové skupiny. Sociální firma se díky podpoře bude moci dostatečně významně věnovat uplatňování principů sociálního podnikán v praxi a stát se přirozeným etalonem pro ostatní v tomto druhu podnikání.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 818 216,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 320 861,00 Kč
 
Celková částka: 2 139 077,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena