5.1a Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické , Vimperk

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006585
Zahájení projektu: 27. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší snížení energetické náročnosti objektů Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk,č. p. 67, 74 a 118, které jsou situovány v historickém centru Vimperku. Jsou umístěny v památkové zóněna p.č 394/2, 392/4,394/3, v k.ú. Vimperk (780284). Stavební úpravy zahrnují zateplení objektu a výměnu vybraných výplní otvorů. Součástí projektu je instalace nového nuceného větrání, žádost je podána samostatně - hash kód okVpsP

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 950 289,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 425 434,40 Kč
 
Celková částka: 7 375 724,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena