Výsadba stromořadí v obci Pustá Polom

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Pustá Polom
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.02849
Zahájení projektu: 16. 5. 2009
Ukončení projektu: 23. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci realizace projektu došlo k výsadbě jednodruhového stromořadí v obci Pustá Polom. Stromořadí bylo řešeno výsadbou celkem 75 kusů stromů druhu javor klen (Acer pseudoplatanus) na pravé straně účelové komunikace od konce ulice K Zátiší do travnatého pásu. Území se nachází v nadmořské výšce 450 m.n.m. a je výrazně ovlivněno klimatickými podmínkami se zvýšeným rizikem větrné eroze. Díky výsadbě stromořadí došlo k postupnému vzniku zatravněného pásu pod stromy a keřového patra čímž bude tato liniová zeleň plnit i funkci biokoridoru s předpokladem pozitivního vlivu na biodiverzitu v dané lokalitě.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 318 776,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 56 254,00 Kč
 
Celková částka: 375 030,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena