MŠ Motýlek - realizace úspor energie

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01171
Zahájení projektu: 20. 8. 2008
Ukončení projektu: 13. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměrem projektu bylo komplexní řešení problematiky snižování energetické náročnosti. Navrhovaná realizace plně zohledňovala provoz jednotlivých zařízení tak, aby byl co nejméně narušen a jednotlivé stavební práce byly prováděny co nejefektivněji. V rámci realizace úsporných opatření došlo k zateplení fasád jednotlivých objektů, výměně výplní a zateplení střech. Nespornou součástí realizace projektu bylo také zavedení energetického managementu a dalších doprovodných opatření, jakými jsou například termoregulační hlavice či instalace solárních panelů. Po realizaci došlo ke znatelnému snížení energetických ztrát.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 465 897,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 435 158,00 Kč
 
Celková částka: 2 901 056,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena