Rekultivace poškozených ploch po těžbě dřeva v Labském dole

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/08.03264
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 26. 10. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší rekultivaci 4 poškozených ploch souvisejících s těžbou dřeva v Labském dole. Plochy, které se nacházejí u svážnice Lavina, sloužily v minulosti při rozsáhlých těžebních zásazích, realizovaných v souvislosti s imisní kalamitou. Plochy sloužily jako skládky dřevní hmoty při soustřeďování dříví pozemní mechanizací i vrtulníky a odvozní místa pro automobilové soupravy.

Vznik těchto odvozních ploch byl podmíněn rozsahem kalamity a používanou velkokapacitní mechanizací. Jedná se tedy o plošně velké zásahy do původního terénu, které v současné době představují cizorodý prvek v chráněném území národního parku. Odbor ochrany přírody proto rozhodl o provedení rekultivačních prací, které tyto poškozené plochy uvedou do pokud možno původního stavu z hlediska tvaru terénu a následně budou rekultivovány i biologickou cestou.
Svážnice Lavina začíná odbočením u Medvědí boudy. První rekultivovaná plocha (Skládka č. 1) se nachází v km cca 1.850 - 1.950, druhá plocha (Skládka č. 2) se nachází v km cca 2.250 - 2.350. Třetí rekultivovaná plocha se nachází v km cca 2.500. V tomto místě se jedná o rýhu erozního zářezu, vzniklého stahováním dříví ze svahu k odvozní cestě. Čtvrtá plocha (Skládka č. 4) se nachází v km cca 2.850 - 2.950.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 568 350,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 453 237,00 Kč
 
Celková částka: 3 021 588,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena