Obnova veřejné zeleně Nebužely

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Nebužely
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01942
Zahájení projektu: 15. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměr zahrnoval obnovu veřejné zeleně na místech veřejných prostranství. Původní zeleň byla v nedobrém zdravotním stavu, bez další perspektivy, nebo vůbec chyběla. Záměrem projektu proto bylo odstranění nevhodných dřevin, vysazení nových stromů a keřů a založení nových trávníků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 488 723,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 615 656,00 Kč
 
Celková částka: 4 104 380,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena