Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Veřovice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004763
Zahájení projektu: 17. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 16. 12. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

 Nová kanalizace v délce 19 km a výstavba ČOV pro zdravější životní prostředí a pohodlí obyvatel obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 118 017 285,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 20 826 579,72 Kč
 
Celková částka: 185 125 153,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena