Zateplení Mateřské školy Klášterec nad Orlicí

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Klášterec nad Orlicí
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00816
Zahájení projektu: 17. 6. 2008
Ukončení projektu: 11. 12. 2008
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměrem projektu byly stavební úpravy Mateřské školy Klášterec nad Orlicí týkající se snížení energetické náročnosti budovy. Budova je 30 let stará s plochou střechou v současnosti vytápěná akumulačními kamny. V rámci realizace projektu proběhlo zateplení obvodových zdí, výměna stávajících oken, výměna vstupních dveří a zateplení střechy. Všechna uvedená opatření proběhla v souladu s doporučením energetického auditu budovy. Popisovaný projektový záměr byl I. fází zamýšleného projektu realizace energetických úspor. II. fáze proběhne v návaznosti na tento projektový záměr a bude spočívat v kompletním řešení nového vytápění využitím odpadního tepla. II. fáze není součástí této žádosti o podporu.

Projekt bude zahájen v březnu 2008 vyhlášením výběrového řízení na dodavatele. Největší část stavebních prací proběhne o letních prázdninách v červenci až srpnu 2008 tak, aby provoz mateřské školy byl co nejméně omezen. Stavební práce by měly být ukončeny v říjnu až listopadu 2008. Do harmonogramu projektu je počítáno s dostatečnou časovou rezervou.

Hlavními aktivitami projektu byly:
1. projektová příprava - obsahuje činnosti, které již byly dokončeny. Jednalo se o vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, vypracování energetického auditu a ostatní projektové dokumentace, vypracování žádosti o podporu.
2. výměna oken - výměna stávajících dřevěných oken za nová stejného rozměru. Nová okna jsou plastová s dvojitým sklem.
3. výměna dveří - stávající dřevěné dveře s jednoduchou výplní byly vyměněny za nové plastové.
4. zateplení obvodových stěn budovy - umístění dodatečné tepelné izolace obvodových stěn budovy. Zateplení bylo provedeno polystyrénovými deskami tl. 140 mm.
5. zateplení střechy - stávající plochá střecha byla vyměněna za novou valbovou střechu. Na střešní konstrukci byla dodatečně položena tepelná izolace z desek minerální vaty v tl. 220 mm.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 184 117,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 561 903,00 Kč
 
Celková částka: 3 746 020,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena