Energetické úspory ve Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01138
Zahájení projektu: 16. 10. 2008
Ukončení projektu: 12. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

U budovy, která je součástí areálu školy bude provedeno zateplení neprůsvitných obvodových konstrukcí kontaktním fasádním systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu a zateplení střechy tak, aby výsledný součinitel prostupu tepla zateplovaných konstrukcí byl nižší než doporučená hodnota podle ČSN 730540 ? 2 (2007). Bude provedena výměna otvorových výplní za nové s UN = 1,2 W*m-2*K-1.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 300 035,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 582 358,00 Kč
 
Celková částka: 3 882 394,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena