5.1a Snížení energetické nárocnosti budovy Gymnázia, Ceský Krumlov, Chvalšinská 112

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Gymnázium, Ceský Krumlov, Chvalšinská 112
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006641
Zahájení projektu: 15. 1. 2019
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší snížení energetické náročnosti Gymnázia v Českém Krumlově. Předmětná budova se nachází na pozemku prac. č. st. 2675 v katastrálním území Český Krumlov (622931). Navržená opatření zahrnují kompletním zateplení svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím a výměnu části otvorových výplní, celkovou rekonstrukci kotelny. Součástí projektu je i instalaci řízeného větrání tepla ve třídách, což je samostatně podaná žádost - hash kód okdjCP

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 868 300,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 302 450,00 Kč
 
Celková částka: 22 170 750,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena