Rybník HRONEK v k.ú. Údraž

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: HRONEK Bohumil
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01058
Zahájení projektu: 29. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Mezi obcemi Jehnědno a Údraž je nevyužívaná zamokřená lokalita, která je sycena podzemní vodou a Okrouhlickým potokem. Výstavba rybníka byla navržena především jako součást systému ekologické stability krajiny. Rybník byl navržen jako průtočný. Objem stáleho nadržení 12500m3, celkový objem 17200m3, délka hráze 75m.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 414 355,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 602 533,00 Kč
Soukromé zdroje: 446 321,00 Kč
 
Celková částka: 4 463 210,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena