Lokální biocentrum Pasínek - Trnovec

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Šumice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0004923
Zahájení projektu: 20. 6. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je založení chybějící části lokálního biocentra Pasínek Trnovec v k.ú. Šumice u Uherského Brodu. Projekt má za cíl posílit biodoverzitu, zlepšit přírodní prostředí a přispět k obnově krajinného rázu zájmového území.Realizací navrženého biocentra budou vytvořeny podmínky pro tvorbu spojité sítě územního systému ekologické stability v krajině, která je již částečně zrealizována.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 555 587,10 Kč
 
Celková částka: 555 587,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena