Centrum zpracování a recyklace odpadů - Technologická linka na třídění a přípravu kovového odpadu k recyklaci

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: KOVOŠROT GROUP CZ a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00650
Zahájení projektu: 11. 6. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu byla výstavba Centra pro zpracování a recyklaci druhotných surovin (kovový odpad, papír, plasty). Nosným prvkem projektu byla instalace technologické linky na třídění kovového odpadu k recyklaci, doprovodné stavební práce (především výstavba zpevněných ploch pro instalaci technologie a ukládání odpadů a protihluková opatření), výstavba automobilových vah s úpravou vstupních prostor a nákup doprovodné mechanizace (2 mobilní nakladače a 1 čelní nakladač).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 26 997 261,72 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 764 222,00 Kč
Soukromé zdroje: 47 642 226,00 Kč
 
Celková částka: 79 403 710,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena