Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor na LS Klášterec

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/09.06198
Zahájení projektu: 2. 8. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k přeměna odumírajících porostů náhradních dřevin na porosty s cílovou dřevinnou skladbou v Krušných horách na LS Klášterec. V rámci realizace akce bude provedena likvidace a proředění porostů náhradních dřevin, příprava půdy pro zajištění následné obnovy lesa a výsadba dřevin cílové druhové skladby a jejich mechnická a chemická ochrana.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 409 258,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 542 809,00 Kč
 
Celková částka: 36 952 068,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena