Revitalizace školní zahrady Střední školy stavební v Třebíčí

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Střední škola stavební Třebíč
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01544
Zahájení projektu: 31. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předkládaný projekt se zabýval ucelenou a kompletní revitalizaci školní zahrady Střední školy stavebni v Třebíči. Výše uvedená střední škola vznikla při optimalizaci středních škol sloučením Střední průmyslové školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního a Odborného učiliště. Sloučené školy následně byly přestěhovaný do bývalé budovy základní školy. Před vlastním stěhováním byla vlastní budova školy kompletně rekonstruovaná, objekty jídelny, tělocvičny a školního hřiště prozatím rekonstruovány nebyly.
Ucelená revitalizace školní zahrady Střední školy stavební v Třebíči spočívala v odstranění náletových dřevin, suchých a poškozených dřevin a následně návrh a výsadba nových dřevin a travin. Kompletní revitalizace zahrady bude zpracována na základě projektové dokumentace zkušenou zahradní architektkou v souladu s požadavky vyplývající z 2. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR. Prováděcí firma revitalizace školní zahrady byla vybrána na základě výběrového řízení. Vlastní revitalizace byla dozorována jak autorsky tak i technickým dozorem investora. Po vlastní výsadbě bude další dva roky odbornou firmou ošetřována aby nedošlo k neodbornému zásahu do růstu nově vysazeného materiálů.
Kompletní a ucelenou revitalizaci školní zahrady jsme dosáhli významné přírodní zeleně v sídelním prostředí. Zároveň nám tato revitalizace vytvořila názornou učební pomůcku pro výchovu studentů ke vztahu k životnímu prostředí, k budování a ošetřování zeleně v hustě zastavěném sídelním útvaru měst.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 065 248,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 187 984,00 Kč
 
Celková částka: 1 253 233,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena