Likvidace křídlatky v povodí Vsetínské Bečvy

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_087/0011297
Zahájení projektu: 6. 11. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2024
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší likvidaci křídlatky na pozemcích v povodí řeky Vsetínské Bečvy a jejích přítoků v obcích na území MAS Valašsko - Horní Vsacko. Potlačení křídlatky bude provedeno pomocí chemické likvidace opakovaným postřikem herbicidu. Potlačení křídlatky proběhne na celkové ploše cca 3,24 ha. Projekt je tedy zaměřen na ochranu a podporu biodiverzity ekosystémů v okolí části Vsetínské Bečvy a jejích přítoků. Tyto ekosystémy se nacházejí v Evropsky významné lokalitě Beskydy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 090 394,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 192 422,50 Kč
 
Celková částka: 1 282 817,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena