Monitoring nápravných opatření v soutěskách

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC HŘENSKO
Registrační číslo: CZ.1.02/6.6.00/08.03011
Zahájení projektu: 10. 11. 2009
Ukončení projektu: 29. 2. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných stabilizačních opatření na 4 lokalitách v Soutěskách, v katastru obce Hřensko. Stávající stav absence aktuálních informací o aktivitě procesů porušování nestability stěn a skalních útvarů je neúnosný, neboť s sebou přináší podstatné zvýšení rizika ohrožení návštěvníků Divoké soutěsky nenadálým skalním řícením, tak jak tomu již jednou v Soutěskách došlo. Proto je třeba na vybraných lokalitách provést kontrolní sledování s vyšší četností měření dat, po skoro 2,5 letech data vyhodnotit, provést kategorizaci rizika jednotlivých lokalit a stanovit další postup.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 631 475,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 464 377,00 Kč
 
Celková částka: 3 095 852,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena