Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín, III. Etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Měřín
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0005897
Zahájení projektu: 12. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Akce představuje III. etapu revitalizace veřejné zeleně v Měříně, převážně v okrajových částech městyse, v lokalitách s vysokým potenciálem k založení nových funkčních prvků sídelní zeleně. Budou zde výrazně navýšeny plochy keřového patra, které téměř chybí, ošetřeny vzrostlé stromy, z nichž některé jsou více jak sto let staré. Ošetření podpoří jejich vitalitu a dlouhodobou perspektivu. Budou vysazeny další listnaté a jehličnaté stromy. V lokalitě SO1 budou doplněny mlatové cesty a mobiliář.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 263 238,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 842 159,30 Kč
 
Celková částka: 2 105 398,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena