TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ KOMPOSTÁRNY

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: SETRA, spol. s r. o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02467
Zahájení projektu: 10. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Náš projekt spočíval v nákupu víceúčelové manipulační techniky - traktoru vybaveného čelním nakladačem, překopávače kompostu a 7 ks velkoobjemových kontejnerů ke svozu biologicky rozložitelných odpadů, které jsou kompatibilní s našimi nákladními vozidly.

Tato technika bude sloužit:

a) manipulaci s bioodpadem na kompostárně
b) pohonu ostatního technického vybavení kompostárny (přes vývodový hřídel bude možno připojit např. štěpkovač, drtič dřevního materiálu apod.)
c) překopávání zakládek kompostu
d) svozu biologicky rozložitelných odpadů

Uvedená technika bude sloužit nejen na kompostárně, ke které vztahujeme tento projekt, ale bude moci sloužit i na dalších našich kompostárnách, které provozujeme po celé České republice. Dojde tak nejen k maximálnímu využití pořízené strojové mechanizace, ale i k optimálnímu využití poskytnutých finančních prostředků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 813 887,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 673 038,00 Kč
Soukromé zdroje: 498 547,00 Kč
 
Celková částka: 4 985 473,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena