Rekonstrukce pláště a zateplení fasády budov školy

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00808
Zahájení projektu: 11. 8. 2008
Ukončení projektu: 18. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Návrh stavebních úprav v Integrované střední škole. Fasády budovy A, B a přístavku haly byly zatepleny 120 mm např. polystyrénem v kombinaci s minerálními izolačními deskami. Jedná se o kontaktní zateplení s ukončujícími lištami. Stávající fasáda byla očištěna, odstrojeny budou klempířské prvky a mřížky. Izolační desky byly přikotveny a přilepeny na vyrovnaný podklad, patřeny "perlinkou" a omítnuty tenkovrstvou (možno i probarvenou) omítkou. součástí návrhu je zateplení celého ostění otvorů 20-30 mm, dle použitelné šířky plastových rámů. Parapety byly oplechovány plechem - pozink. Zateplení střechy 180 mm (v souladu s Auditem)se týkalo necelé budovy A, B. Malá část je již zatepelna a přeizolována. Další střechy jsou již zatepleny. Zateplovaná střecha byla opatřena hydroizolací - asfaltovými modifikovanými pásy. Polystyrén je navržený extrudovaný (tvrzený). Střecha byla nově oplechována. Jedná se o atiku a napojení na vnitřní svody u budovy A,B a opravu venkovního svodu u přístavby haly. Součástí akce rovněž byla oprava hromosvodů vzhledem k zateplení stěn i ploché střechy. Výměna oken - jednalo se o výměnu zbývajících luxferových a copilitových výplní otvorů je v 1. NP budovy A, B, dále zasklení spojovacích krčků mezi šatnami budovy A, B a přístavku haly. Několik ks bylo nahrazeno i u přístavku haly. Vybouraný materiál byl odvezen na speciální skládku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 249 890,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 161 745,00 Kč
 
Celková částka: 14 411 636,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena