Recyklační linka pro stavební odpady

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: TANNACO, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02480
Zahájení projektu: 22. 9. 2009
Ukončení projektu: 23. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu bylo pořízení moderní výkonné strojní mechanizace, která bude sloužit k drcení a třídění stavebních odpadů a sutí.
V rámci provozu počítáme s jejím nasazením nejen na našich stavbách, ale rovněž v rámci služeb pro města, obce a podnikatelskou sféru. Využití strojního vybavení i na odpady, jejichž původcem nebude jen naše společnost, zajistí jejich maximální využití.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 199 509,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 741 090,00 Kč
Soukromé zdroje: 559 399,00 Kč
 
Celková částka: 5 499 999,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena