Zřízení skladu potravin pro Potravinovou banku ve Zlínském kraji

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/22_162/0015438
Zahájení projektu: 18. 1. 2023
Ukončení projektu: 19. 12. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je realizován za účelem nákupu nemovitosti, která má být odkoupena Potravinovou bankou ve Zlínském kraji pro vybudování vlastního skladu. Předmětem projektu je navýšit kapacitu objektu za účelem předcházení vzniku potravinového odpadu. Realizace projektu bude probíhat na parcelách č. 116 a 1236/25.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 675 073,00 Kč
 
Celková částka: 8 675 073,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena