Revitalizace a regenerace brownfields - část I.

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Mariánské Lázně
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/10.07108
Zahájení projektu: 20. 6. 2012
Ukončení projektu: 30. 6. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je regenerace a revitalizace části opuštěného území bývalého vojenského útvaru ve městě Mariánské Lázně v k.ú. Úšovice. V rámci realizace akce bude provedeno ošetření, kácení a výsadby nových dřevin a založení trávníků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 095 536,86 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 075 681,00 Kč
 
Celková částka: 7 171 218,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena