Rekultivace skládky Příložany

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00022
Zahájení projektu: 11. 7. 2008
Ukončení projektu: 12. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci technické rekultivace byl zarovnán povrch skládky a překryt uzavírací vrstvou. Poté byla provedena biologická rekultivace skládky, svrchní část rekultivační vrstvy byla oseta travní směsí a následně bylo území osázeno keři a stromy. Prostor byl také oplocen. Plocha rekultivovaných starých skládek má rozlohu 21 250 m2.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 339 883,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 001 154,00 Kč
 
Celková částka: 13 341 037,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena