Za Strážkou - výsadba dřevin

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Otnice
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.03570
Zahájení projektu: 2. 3. 2009
Ukončení projektu: 29. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt obsahuje návrh výsadby dřevin v trase lokálního biokoridoru na pozemku s neplodnou půdou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 155 044,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 27 360,00 Kč
 
Celková částka: 182 404,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena