Nákup aplikační techniky

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Beskyd Agro a.s. Palkovice
Registrační číslo: CZ.1.02/2.2.00/11.13337
Zahájení projektu: 8. 10. 2012
Ukončení projektu: 8. 10. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Jedná se o projekt na nákup nakladače pro vrstvení hnoje a pro vyhrnování hnoje a kejdy ze stáje čímž dojde ke snížení emisí amoniaku do ovzduší.Dále pro aplikaci hnoje bude zakoupen diskový zapravovač

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 451 893,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 256 216,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 087 690,00 Kč
 
Celková částka: 3 795 800,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena