Výstavba sběrného dvora odpadů v obci Líně

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Líně
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00338
Zahájení projektu: 26. 6. 2008
Ukončení projektu: 8. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem žádosti byla výstavba sběrného dvora odpadů v obci Líně, která svým katastrem navazuje na katatsr statutárního města Plzně.

S ohledem na polohu obce, která má v současné době 2 400 obyvatel dochází k velkému zvyšování počtu obyvatel obce díky přílivu nových obyvatel ze statutárního města Plzně, kteří hledají cenově dostupné a klidné bydlení, které obec nabízí. Obec tak zažívá velký rozvoj v oblasti bytové výstavby. S rozvojem obce a velkou bytovou výstavbou vzrůstá produkce odpadů obce. Obec doposud na svém území neměla vlastní sběrný dvůr, v rámci probíhajících jednorázových mobilních svozů odpadů (2 x ročně) byla vždy sebrána a odstraněna nadprůměrně velká produkce odpadů. Sběrný dvůr odpadů, kam občané mají možnost ukládat odpady celoročně (průběžně), naprosto výrazným způsobem zkvalitnil systém nakládání s odpady na území obce. Sběrný dvůr byl jednoznačnou a hlavní investiční prioritou samosprávy obce, jako veřejná služba pro obyvatele obce a jeho existence v obci byla nezbytná.

Cíle projektu - cílem projektu bylo v obci Líně vybudovat moderně vybavený sběrný dvůr odpadů pro odělené shromažďování a třídění odpadů se stálou provozní dobou. Na katastru obce je relativně velký výskyt černých skládek-nelegálních uložišť odpadů. Sběrný dvůr odpadů tato uložiště výrazným způsobem eliminuje, občané mohou odpady ukládat do sběrného dvora po celý rok. Pro občany obce je provoz sběrného dvora zcela zdarma. Cílem výstavby sběrmého dvora bylo výrazné zkvalitnění stávajícího systému nakládání s odpady v obci Líně, který je stanoven na základě vyhlášky o nakládání s odpady na katastru obce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 852 281,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 856 284,00 Kč
 
Celková částka: 5 708 565,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena