Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v Albrechticích nad Vltavou

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Albrechtice nad Vltavou
Registrační číslo: CZ.1.02/2.1.00/11.11127
Zahájení projektu: 1. 6. 2012
Ukončení projektu: 30. 9. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k zateplení obvodových konstrukcí, výměně výplní, tak aby budova základní školy plnila doporučený součinitel prostupu tepla. V rámci akce budou dále nahrazeny stávající uhelné kotle za nové s vyšší účinností.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 195 617,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 446 285,00 Kč
 
Celková částka: 9 641 903,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena