Recyklační linka PET lahví

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: EXELSIOR GROUP s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00389
Zahájení projektu: 25. 11. 2008
Ukončení projektu: 23. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu je navrženo pořízení technologie na recyklace PET lahví. Bude to technologie nejmodernější koncepce, kde jsou použity nejnovější metody recyklace PET materiálů. Vstupní surovinou jsou lisované PET láhve v balících o váze od 50 do 250 kg ? již rozdělené podle barev. Technologie se skládá z následujících části:
Vstupní části, kde dochází k automatickému rozbalování a rozdělování balíků a dopravování do jednotlivých strojů. Následuje mytí a odetiketování ? jedná se o točivé stroje nerušivého charakteru, poháněné standardními motory na bázi licence technologie Siemens, velmi populární pro svou efektivitu a nízkou hlučnost.
Poté jsou láhve dopravovány šnekovými dopravníky do prvního patra, kde dochází k ruční doseparaci.
Třetí fáze je proces drcení ? k tomu budou využívány nejmodernější drtící stroje. Tyto drtiče melou láhve za pomoci vody, která eliminuje zcela jakoukoliv případnou prašnost a zároveň velmi snižuje hluk. Kvůli snížení hlučnosti budou tyto stroje obestavěny odhlučňovacími materiály, které snižují hluk o dalších 40 decibelů.
Následný proces flotační, který odděluje PE víčka od materiálu, poté odstředivky odloučí vodu od materiálu. Na závěr je materiál automaticky zabalen do velkoobjemových pytlů.
Předmětem žádosti o dotaci nejsou stavební úpravy ve výrobní hale, pouze pořízení technologie.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 500 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 500 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 50 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 100 000 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena