Revitalizace zámeckého parku v Moravci

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Moravec
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006117
Zahájení projektu: 26. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Zámecký park je nedílnou součástí zámku a zároveň významným prvkem intravilánu obce Moravec. Projekt revitalizace parku se prvotně opíral o záchranu a obnovu existující vegetace, která je složena převážně z dospělých, ale také dožívajících soliterů. Navržená pěstební opatření řešila komplexně celý areál zámeckého parku. Projekt vycházel z historické podoby parku a dobových map.

Na tento projekt se můžete podívat ve videu, kde se dozvíte, jak evropské fondy vrací do naší krajiny rozmanitost:

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 821 057,74 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 214 038,50 Kč
 
Celková částka: 3 035 096,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena