Obnova a rozšíření ploch veřejné zeleně v obci Šestajovice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC ŠESTAJOVICE
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01941
Zahájení projektu: 17. 3. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnovit a zkvalitnit stávající zeleň v intravilánu obce a současně rozšířit plochy zeleně v nových obytných částech obce. Celý projekt se bude realizovat výhradně na veřejných pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce. Záměrem projektu je přispět svým dílem k vytvoření pásu veřejné zeleně kolem Prahy, neboť obec Šestajovice se nachází jen několik kilometrů za hranicí Prahy. Rozšíření ploch veřejné zeleně proto bude mít velmi pozitivní dopad na životní prostředí v celé široké lokalitě. Projektem dojde k výraznému nárůstu veřejné zeleně v obci. Celkový nárůst bude následující -počet stromů vzroste o 622 ks (+172%), počet keřů o 1 190 ks (+915%)a počet travnatých ploch o 8 600 m2.
Již z těchto důvodů by měl být projekt pdopořen, protože v obci se dosud žádný podobný projekt nikdy nerealizoval.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 257 031,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 927 711,00 Kč
 
Celková částka: 6 184 743,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena