Obnova výsadby zeleně v areálu stadionu FC Hlučín - I. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Hlučín
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03370
Zahájení projektu: 19. 10. 2009
Ukončení projektu: 11. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt revitalizace zeleně v areálu fotbalového stadionu v Hlučíně.

Hlavní dominantu tvoří tvarově kontrastní stromořadí topolů a lip. Zeleň stromořadí v areálu stadionu plní doplňkovou funkci k hlavní funkci sport a rekreace. Stromořadí topolů a lip je umístěno v okrajových částech sportovního areálu a není v konfliktu se stávajícím provozem. Z vyhodnocení dendrologického potenciálu dřevinných vegetačních prvků vyplynulo, že stromořadí vyžaduje obnovu. Dendrologický potenciál je nízký, probíhá aktuální nezvratný rozpad kompozice a současný stav je havarijní. Stromy jsou vzhledem k odhadovanému věku na hranici životnosti, v tomto věkovém stadiu dřevo ztrácí pevnost a ve větru se láme.

Navrhované řešení spočívá v obnově stávajících přestárlých stromořadí a je v souladu s územním plánem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 545 677,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 96 295,00 Kč
 
Celková částka: 641 972,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena