Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Javorová 291-292, Černošín

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků jednotek v Černošíně, Javorová 291-292
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004543
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Komplexní rekonstrukce bytového domu spočívající zejména v Zateplení obvodového pláště Zateplení a úprava střechy - půda Zateplení vybraných vnitřních Výměna otvorových výplní Renovace balkónů v rámci opatření spojených se zateplením obvodového pláště budovy Zemní práce související se zateplením obv. konstrukcí Přesuny sutě a vybouraných hmot souvisejících s podporovanými opatřeními Oprava hydroizolace spodní části domu v přímé souvislosti se zateplením obv. konstrukcí

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 694 365,60 Kč
Národní soukromá částka: 3 953 519,76 Kč
 
Celková částka: 5 647 885,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena