Revitalizace zeleně - Městské sady Františkovy Lázně

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Františkovy Lázně
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002142
Zahájení projektu: 24. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova dřevinného a bylinného patra parku a regenerace trávníků, zároveň jsou řešeny části stávající mlatové cestní sítě. Projekt se bude realizovat v k.ú. Františkovy Lázně na p. č. 717/1, 717/5, 717/6 a 810/1 (ve vlastnictví žadatele). Cílem projektu je vytvoření nové generace stromů a doplnění stávající zeleně tak, aby se přispělo k zatraktivnění veřejné zeleně, zvýšení biodiverzity a zajištění zdravého prostředí pro obyvatele, návštěvníky i drobné živočichy a ptactvo.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 182 471,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 454 981,20 Kč
 
Celková částka: 8 637 453,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena