Třídící linka Blatná

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Technické služby města Blatné s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009032
Zahájení projektu: 26. 9. 2019
Ukončení projektu: 6. 7. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení třídící linky pro vybrané komunální (papír, plasty, nápojový karton) odpady z města Blatné.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 976 517,75 Kč
Národní soukromá částka: 348 797,25 Kč
 
Celková částka: 2 325 315,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena