Rybník Koník

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Presl Stanislav
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03135
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší akumulaci a regulaci přitékajících vod, zvýšení retenční schopnosti krajiny, vytvoření ekosystému, zlepšení stavu přírody a krajiny u rybníka průtočného typu, který se nachází jihovýchodně pod obcí Strážov, vedle silnice Strážov–Víteň.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 932 560,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 517 510,00 Kč
Soukromé zdroje: 383 341,00 Kč
 
Celková částka: 3 833 412,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena