Oddělený sběr odpadů ve městě Hostouň

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Hostouň
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003684
Zahájení projektu: 21. 12. 2017
Ukončení projektu: 29. 10. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se město snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů ve městě Hostouň zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 547 290,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 96 580,69 Kč
 
Celková částka: 643 871,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena