Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC KOCLÍŘOV
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003797
Zahájení projektu: 3. 1. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Koclířov zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 558 691,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 275 063,25 Kč
 
Celková částka: 1 833 755,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena