Náměšť na Hané - kanalizace, II. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Městys Náměšť na Hané
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/07.00021
Zahájení projektu: 15. 9. 2008
Ukončení projektu: 29. 9. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu bylo dokončeni kanalizace. Kanalizace byla vyhotovena jako kombinovaná - jednotná a oddílná (splašková). Dokončeni kanalizace navazovalo na I. etapu odkanalizování zájmového území.
 
Hlavni přinosy - Dokončení odkanalizování městysu Náměšť na Hané. Po dokončení II. etapy bylo připojeno celkem 2 183 obyvatel. Délka nově budované kanalizace činí 10 638,2  m.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 62 902 649,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 100 466,00 Kč
 
Celková částka: 74 003 116,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena