Úsporná opatření ke snížení energetické náročnosti v budově MŠ ve Stříteži nad Bečvou

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Střítež nad Bečvou
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00823
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 29. 8. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší energetické úspory v budově MŠ ve Stříteži nad Bečvou. Těchto úspor energie bylo dosaženo realizací následujících opatření doporučených v energetickém auditu. Výměna veškerých okenních konstrukcí a dveří vnějších vstupů, kompletní zateplení objektu vhodnými tepelně izolačními materiály - kolmé obvodové zdivo a střešní konstrukce, instalace TRV a optimalizace provozu objektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 560 207,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 275 330,00 Kč
 
Celková částka: 1 835 538,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena