Výstavba retenční nádrže na toku Pstruhovec

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Lisa Jiří
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02925
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 14. 10. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Výstavba retenční nádrže, respektive průtočné malé vodní nádrže, která je v současné době vedena jako trvalý travní porost. Nyní je v oblasti systém melioračních zařízení, které si vyžádá úpravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 014 880,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 532 037,00 Kč
Soukromé zdroje: 394 102,00 Kč
 
Celková částka: 3 941 020,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena