Intenzifikace systému shromaždování odpadu FCC Ceská Republika, s. r. o

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: FCC Ceská republika, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003112
Zahájení projektu: 26. 12. 2017
Ukončení projektu: 22. 6. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předložený projekt je zaměřen na zavedení systému separace a svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ve vybrané části města (spádové území) s cílem snížit množství ukládaných odpadů na skládku a zvýšit celkové využití odpadů ve východní části Středočeského kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 197 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 592 500,00 Kč
 
Celková částka: 4 790 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena